Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertti

(In English below) Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­serttiMaanan­taina 19.12.2022 klo 19 Meilahden kirkossa (Pihla­jatie 16, Helsinki)FB-event Lempi­kuoron joulu­kon­ser­tissa soi rauha. Konsertin teok­sissa sekä laule­taan joulun alla sydä­meen laskeu­tu­vasta rauhasta että kaiva­taan laajemmin rauhaa maan päälle ja kansojen välille. Teema kytkeytyy tähän päivään etenkin ukrai­na­lais­sä­vel­täjä Galina Grigor­jevan sävel­lyksen myötä. Konser­tissa kuul­laan kaukaista valoa hehkuvia ja toivoa […]

Kategoriat
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemääLempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonserttila 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?  Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä. Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? […]