Menneet

2020

Uusi sointu ‑ensikonsertti

10/12/2020–6/1/2021 – Lempi­kuoron YouTube-kanavalla

Lempeä, lämpöä, sieluissa soivaa musiikkia! Lempi­kuoron ensi­kon­sertti “Uusi sointu” järjes­tet­tiin stream-muotoisena verk­ko­ta­pah­tu­mana – ei ainoas­taan pande­mia­tur­val­li­suuden takia, mutta myös mahdol­li­suu­desta ulottaa musiikin ilo yhä kauemmas ja useam­malle.

Uusi sointu julkis­tet­tiin to 10.12.2020 ja oli koko­nai­suu­des­saan kuun­nel­ta­vissa Youtu­bessa 6.1.2021 asti. Konsertti koostui kuorolle tärkeiden sävel­tä­jien teok­sista, joiden laula­mi­sesta kuoro­laiset erityi­sesti naut­tivat. Kuoron Youtube-kanavalla on edel­leen nähtä­villä muutama konser­tissa esitetty kappale.

Konsertin käsioh­jelma

Minikonsertti ystäville

25/02/2020 – Seura­kun­ta­keskus Rasti, Helsinki

Pidimme ensim­mäisen konsert­timme vain ystä­ville ja lähi­pii­rille suun­nat­tuna mini­keik­kana laulaja-johtaja Iida Antolan vetämän workshop-periodin päät­teeksi. Ohjel­maan kuului monta kuoron suosikkia kuten Britten, Rauta­vaara, Messiaen ja Palmgren.