Lempikuoron urbaani promokuva
Lempi­kuoros första grupp­bild från 2020. Under pande­mi­tiden tränade vi ofta utomhus i varie­rande och inspi­re­rande miljöer! (Foto: Pyry Kantonen)

Lempi­kuoro är en Helsing­fors­ba­serad blandkör som grun­dades hösten 2019 av erfarna korister. I kärnan av den ambi­tiösa kören finns glädjen i att göra musik, nyfiken forsk­ning kring nya typer av framfö­randen och en varm gemenskap. Julia Lainema är körens konst­när­liga ledare.

Programmet sträcker sig från renäs­sans till nutid, och kören har fördomsfritt samar­betat med många olika körer, artister och kompo­si­törer. I juni 2023 belö­nades Lempi­kuoro med två gulds­tämplar vid Tampe­reen Sävel ‑festi­valen. I september samma år genomförde kören Pulitzer- och Grammy-pris­ta­garen Caro­line Shaws verk ”To the Hands” Finlandspre­miär i Riddar­huset med strän­gen­semblen Nome. År 2022 uppt­rädde Lempi­kuoro i det berömda opera­verket Sun & Sea som belö­nades med Guld­le­jonet i Vene­dig­bienn­alen, och som ordnades som en del av Kiasmas ARS22-utställ­ning och Helsing­fors festspel.

Julia Lainema, konst­närlig ledare för Lempi­kuoro, utexa­mi­ne­rades från Sibe­lius-Akade­mins magis­ter­pro­gram i kördi­ri­ge­ring 2022 samt från magis­ter­pro­grammet i musik­pe­da­gogik 2016. Förutom Lempi­kuoro är Julia konst­närlig ledare för Helsing­fors-base­rade Ahjo Ensemble och Kaari Ensemble samt Tammer­fors­ba­se­rade kammar­kören Näsi.