Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertti

Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­serttiMaanan­taina 19.12.2022 klo 19 Meilahden kirkossa (Pihla­jatie 16) Lempi­kuoron joulu­kon­ser­tissa soi rauha. Konsertin teok­sissa sekä laule­taan joulun alla sydä­meen laskeu­tu­vasta rauhasta että kaiva­taan laajemmin rauhaa maan päälle ja kansojen välille. Teema kytkeytyy tähän päivään etenkin ukrai­na­lais­sä­vel­täjä Galina Grigor­jevan sävel­lyksen myötä. Konser­tissa kuul­laan kaukaista valoa hehkuvia ja toivoa synk­kyyden keskelle valavia teoksia myös […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron kantaesityskonsertti

🇫🇮SENSAATIOLempi­kuoron kantae­si­tys­kon­serttipe 4.11.2022 klo 19 Suomen­linnan kirkossa ”Nyky­ajan ihmisen veri vaatii sensat­siota, mutta tarvit­seeko tätä henkistä kokaiinia jakaa ja nauttia päivästä toiseen?” Syksyn kiin­nos­tavin uusi kuoro­teos käsit­telee Suomea 1930-luvulla kuohut­ta­nutta Tatta­ri­suon tapausta. Antti Suoma­laisen sävel­tämä Tatta­risuo valottaa kuuluisaa mysteeriä useista näkö­kul­mista ja kysyy, olem­meko lopulta eden­neet yhteis­kun­tana niin paljon kuin ajat­te­lemme. Tatta­risuo ja konser­tissa niin […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron ja Värinän kevätkonsertti

Konsertin käsioh­jelma / Concert program Koit­tava kirk­kausLempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän yhteinen kevät­kon­serttima 6.6.2022 klo 19 Balderin salissa (Alek­san­te­rin­katu 12, Helsinki) Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tävät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­laan sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, luovat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta. Värinää ja Lempi­kuoroa yhdistää paitsi rakkaus […]

Kategoriat
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemääLempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonserttila 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?  Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä. Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertti

Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­serttiTo 16.12. klo 19 Töölön kirkossa Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kutsuu kuulijan mukaan salai­selle matkalle kaukaisen valon lähteelle. Konsertin kappa­leet yhdis­tävät perin­teisiä joulu­lau­luja uudem­paan kuoro­musiik­kiin. Tähtien välkettä, hiljaisen talvi­mai­seman rauhaa ja uuden syntymän iloa kuvai­levat teokset mm. sävel­tä­jiltä Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt ja Rauta­vaara. Lämpi­mästi terve­tuloa! Lisä­tie­toja täällä. The Distant Light // […]

Kategoriat
Konsertit

Yhdessä olemme ‑konsertin liput varattavissa!

Janne Masa­linin ja Lempi­kuoron ainut­laa­tuinen yhteis­kon­sertti “Yhdessä olemme” kajahtaaPaava­lin­kir­kossa tors­taina 7.10.2021 klo 19.00. Konser­tissa kuul­laan Julia Laineman uniik­kejakuoro­so­vi­tuksia Masa­linin kappa­lei­siin tämän 40-vuotispäivän kunniaksi. Kuoro­yh­teistyö on Masa­linin pitkä­ai­kainen haave ja ensi­si­jainen synt­tä­ri­lah­ja­toive 40-vuotis­päi­väksi. Konsertti on myös Lempi­kuo­rolle ja johta­jal­leen ennak­ko­luu­lot­toman riemukas jaomalei­mainen projekti. VARMISTA PAIKKASI KONSERTISSA VARAAMALLA LIPPUSI ETUKÄTEEN. LIPPUJAON JÄLJELLÄ HYVIN RAJALLINEN MÄÄRÄ! VARAA LIPPUSI […]

Kategoriat
Konsertit

Yhdessä olemme / Tule mahdollistamaan konsertti!

Kevät on ollut vaisu niin kult­tuu­ria­lalle kuin Lempi­kuo­rolle, mutta NYT on aika tukah­duttaa hiljai­suus! Lempi­kuoron kevään kulis­seissa on puuhattu rohkeaa paluuta lavoille ensi syksyksi, nimit­täin yhteis­työtä letkeän­särmän Janne Masa­linin kanssa. Yhteis­kon­sertti “Yhdessä olemme” tulee täyt­tä­mään ylhän Paava­lin­kirkon genre­ra­joja rikkovin sävelin tors­taina 7.10.2021. Lempin taiteel­lisen johtajan Julia Laineman uniikit kuoro­so­vi­tukset Masa­linin väkevän elämän­ma­kui­siin kappa­lei­siin tulevat samalla […]

Kategoriat
Konsertit

Ensikonsertti YouTubessa / Concert on YouTube

Valtavan iso kiitos kaikille Lempi­kuoron ensi­kon­sertin ensi-iltaa seuran­neille to 10.12.2020. Ilta oli huikea! Onneksi tallenne on katsot­ta­vissa Youtu­bessa vielä loppiai­seen eli 6.1.2021 saakka. Ohjel­mis­tossa mukana lempi­sä­vel­tä­jiämme mm. Komu­lainen, Messiaen, Britten, Shaw ja Wennä­koski. Käsioh­jelma on luet­ta­vissa täällä, sitä kannattaa pitää puhe­li­messa auki vaaka­ta­sossa konsertin aikana. Suosit­te­lemme konsertin kuun­te­le­mista kunnon äänen­tois­tolla ja katse­le­mista täysi­ko­koi­selta näytöltä HD-laatuisena. […]

Kategoriat
Konsertit

Tänään / Today

Tänään mennään! Uusi sointu soi tänään klo 19 YouTu­bessa täällä. Kaiken mahdol­lisen lisä­tiedon konser­tista löydät suomeksi täältä. Alahan valmis­tautua iltaan – paitsi henki­sesti, myös käytän­nöl­li­sesti! Alla suosi­tuk­siamme siitä, miten konsertti kannattaa ottaa vastaan koti­soh­valla ✨ // Today’s the day! The Uusi sointu debut concert is playing tonight at 7 pm (+2 GMT) here. Find all possible […]

Kategoriat
Konsertit

Esimakua konsertista

Sukella Uusi sointu ‑konsert­tit­rai­lerin myötä Juhani Komu­laisen väri­kyl­läisen Le Panneaun aaltoi­le­vaan ääni­mai­se­maan. Koko teos kuul­laan Lempi­kuoron tors­taina 10.12.2020 klo 19 julkais­tavan konsertin ilmai­sessa strea­ma­tussa ensi-illassa, jossa kuul­laan monta muutakin vaikut­tavaa kuoro­teosta audio­vi­su­aa­li­sena elämyk­senä. Lempi­mästi tervetuloa!