Categories
Konsertit

Yhdessä olemme ‑konsertin liput varattavissa!

Janne Masa­linin ja Lempi­kuoron ainut­laa­tuinen yhteis­kon­sertti “Yhdessä olemme” kajahtaaPaava­lin­kir­kossa tors­taina 7.10.2021 klo 19.00. Konser­tissa kuul­laan Julia Laineman uniik­kejakuoro­so­vi­tuksia Masa­linin kappa­lei­siin tämän 40-vuotispäivän kunniaksi. Kuoro­yh­teistyö on Masa­linin pitkä­ai­kainen haave ja ensi­si­jainen synt­tä­ri­lah­ja­toive 40-vuotis­päi­väksi. Konsertti on myös Lempi­kuo­rolle ja johta­jal­leen ennak­ko­luu­lot­toman riemukas jaomalei­mainen projekti. VARMISTA PAIKKASI KONSERTISSA VARAAMALLA LIPPUSI ETUKÄTEEN. LIPPUJAON JÄLJELLÄ HYVIN RAJALLINEN MÄÄRÄ! VARAA LIPPUSI […]

Categories
Konsertit

Yhdessä olemme / Tule mahdollistamaan konsertti!

Kevät on ollut vaisu niin kult­tuu­ria­lalle kuin Lempi­kuo­rolle, mutta NYT on aika tukah­duttaa hiljai­suus! Lempi­kuoron kevään kulis­seissa on puuhattu rohkeaa paluuta lavoille ensi syksyksi, nimit­täin yhteis­työtä letkeän­särmän Janne Masa­linin kanssa. Yhteis­kon­sertti “Yhdessä olemme” tulee täyt­tä­mään ylhän Paava­lin­kirkon genre­ra­joja rikkovin sävelin tors­taina 7.10.2021. Lempin taiteel­lisen johtajan Julia Laineman uniikit kuoro­so­vi­tukset Masa­linin väkevän elämän­ma­kui­siin kappa­lei­siin tulevat samalla […]

Categories
Konsertit

Ensikonsertti YouTubessa / Concert on YouTube

Valtavan iso kiitos kaikille Lempi­kuoron ensi­kon­sertin ensi-iltaa seuran­neille to 10.12.2020. Ilta oli huikea! Onneksi tallenne on katsot­ta­vissa Youtu­bessa vielä loppiai­seen eli 6.1.2021 saakka. Ohjel­mis­tossa mukana lempi­sä­vel­tä­jiämme mm. Komu­lainen, Messiaen, Britten, Shaw ja Wennä­koski. Käsioh­jelma on luet­ta­vissa täällä, sitä kannattaa pitää puhe­li­messa auki vaaka­ta­sossa konsertin aikana. Suosit­te­lemme konsertin kuun­te­le­mista kunnon äänen­tois­tolla ja katse­le­mista täysi­ko­koi­selta näytöltä HD-laatuisena. […]

Categories
Konsertit

Tänään / Today

Tänään mennään! Uusi sointu soi tänään klo 19 YouTu­bessa täällä. Kaiken mahdol­lisen lisä­tiedon konser­tista löydät suomeksi täältä. Alahan valmis­tautua iltaan – paitsi henki­sesti, myös käytän­nöl­li­sesti! Alla suosi­tuk­siamme siitä, miten konsertti kannattaa ottaa vastaan koti­soh­valla ✨ // Today’s the day! The Uusi sointu debut concert is playing tonight at 7 pm (+2 GMT) here. Find all possible […]

Categories
Konsertit

Esimakua konsertista

Sukella Uusi sointu ‑konsert­tit­rai­lerin myötä Juhani Komu­laisen väri­kyl­läisen Le Panneaun aaltoi­le­vaan ääni­mai­se­maan. Koko teos kuul­laan Lempi­kuoron tors­taina 10.12.2020 klo 19 julkais­tavan konsertin ilmai­sessa strea­ma­tussa ensi-illassa, jossa kuul­laan monta muutakin vaikut­tavaa kuoro­teosta audio­vi­su­aa­li­sena elämyk­senä. Lempi­mästi tervetuloa!

Categories
Konsertit

Uusi sointu on täällä!

Uusi sointu ‑ensi­kon­sertti // torstai 10.12.2020 klo 19 Poik­keuk­sel­liset ajat vaativat poik­keuk­sel­lista luovuutta! Lempin ensi­kon­sertti on strea­mattu verk­ko­kon­sertti, joka lähe­te­tään Youtuben kautta tors­taina 10.12. klo 19. Käy klik­kaa­massa itsesi konsert­ti­si­vulle, lue sieltä lisä­tiedot ja odot­tele päivi­tyksiä matkan varrella. Online-konsertti mahdol­listaa musiikin ilon ulot­ta­misen yhä kauemmas ja useam­malle, joten kutsu vaikka kaukaiset ystä­vä­sikin mukaan. Konsertin äänitys ja […]

Categories
Konsertit

Save the date: Uusi sointu

Uusi sointu ‑ensi­kon­sertti // torstai 10.12.2020 klo 19 Suuri Lempin­päivän konsert­ti­suun­ni­tel­mamme on pande­mia­ti­lan­teen myötä muut­tunut live-streamiksi. Lempi­kuoro ottaa tästäkin mahdol­li­suu­desta kaiken irti, ja on paraikaa suun­nit­te­le­massa audio­vi­su­aa­lisen hemmot­te­lu­pa­ketin yksi­tyis­kohtia kuuli­joi­demme iloksi. Tällä hetkellä osaamme sanoa kuitenkin jo sen, että kannattaa varata torstai 10.12.2020 klo 19–20 kalen­te­rista upeaa kuoroe­lä­mystä varten kotis­tu­dios­taan. Pysy kuulolla, lisä­tie­toja seuraa pian!