Yksityistilaisuudet

Häät, yliop­pi­las­juhlat, ristiäiset, synt­tärit, muis­to­ti­lai­suudet, illal­liset, puutar­ha­juhlat… Lempin laulu­yh­ty­eillä on taka­tas­kunsa täynnä ohjel­mistoa juhlaan kuin juhlaan! Muutaman ohjel­mis­toeh­do­tuksen löydät täältä.

Yhteistyöprojektit

Lempin mieli on innokas ja avoin kaiken­lai­sille yhteis­työ­pro­jek­teille, myös taide- ja kult­tuu­ri­kentän ulko­puo­lella ja etenkin hyvää teke­vissä tarkoi­tuk­sissa. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat koke­neita laulajia tai koko­naista kuoroa proggikseesi!

Hyväntekeväisyys

Lempi tekee vuosit­tain pro bono ‑esiin­ty­misiä pääkau­pun­ki­seu­dulla mm. vanhusten palve­lu­ta­loissa ja päih­de­käyt­tä­jien asun­to­loissa. Kontak­toimme itse aktii­vi­sesti tahoja, mutta meitä saa mieluusti myös pyytää käyn­nille vuode­na­jasta riippumatta.

Kuuntele Lempiä 🎶

Kiinnostuitko?

Ole hyvä ja ota yhteyttä tilaus­keik­ka­tii­mimme lähet­tä­mällä sähkö­postia: keikat@lempikuoro.fi Palaamme asiaan mitä pikim­miten! Kerrothan vies­tis­säsi millai­sesta tilai­suu­desta on kyse ja myös mahdol­li­sista ohjel­mis­to­toi­veista sekä muista jättää omat yhteystietosi.