Categories
Koelaulut

Syksyn koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia kaik­kiin äänia­loihin! Lempi­kuoron syksyn koelaulut järjes­te­tään keski­viik­kona 31.8.2022 ilta­päi­vällä Länsi-Pasilassa, osoit­teessa Paulan­katu 2. Tarvit­taessa myös muu aika on järjes­tet­tä­vissä. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisä­tie­toja lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen rekry@lempikuoro.fi. Ilmoit­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli tiis­taina 30.8. Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelaulun kulku:∙ Äänialan testaus lyhyillä melodiatoistoilla∙ […]

Categories
Yleistä

Lempikuoro mukana Sun & Sea ‑oopperassa

Lempi­kuoro laulaa Sun & Sea ‑ooppe­ra­teok­sessa, joka järjes­te­tään osana Kiasman ARS22-näyttelyä ja Helsingin juhla­viik­koja. Teos edusti Liet­tuaa Venet­sian 58. Bien­naa­lissa vuonna 2019, jossa se voitti Kultaisen leijonan parhaana kansal­li­sena pavil­jon­kina. Rugilė Barzdžiu­kaitėn, Vaiva Grai­nytėn ja Lina Lape­lytėn tuot­tama Sun & Sea sijoittuu keino­te­koi­selle uima­ran­nalle, jolla aurin­gon­pal­vojat kertovat tari­noi­taan ja ajatuk­siaan laulaen. Ooppera nostaa esiin ilmastokriisin […]

Categories
Konsertit

Lempikuoron ja Värinän kevätkonsertti

Konsertin käsioh­jelma / Concert program Koit­tava kirk­kausLempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän yhteinen kevät­kon­serttima 6.6.2022 klo 19 Balderin salissa (Alek­san­te­rin­katu 12, Helsinki) Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tävät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­laan sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, luovat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta. Värinää ja Lempi­kuoroa yhdistää paitsi rakkaus […]

Categories
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemääLempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonserttila 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?  Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä. Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? […]

Categories
Koelaulut

Kevään koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia tenori- ja 2. bassos­tem­moihin! HUOM: päivä­määrä muut­tunut! Lempi­kuoron kevään koelaulut järjes­te­tään tors­taina 10.2.2022 klo 17–18 Ruskea­suolla seura­kun­ta­keskus Rastissa, osoit­teessa Tenho­lantie 6. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi. Ilmot­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli ke 9.2.2022. Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelaulun kulku:∙ Äänialan testaus lyhyillä […]

Categories
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertti

Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­serttiTo 16.12. klo 19 Töölön kirkossa Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kutsuu kuulijan mukaan salai­selle matkalle kaukaisen valon lähteelle. Konsertin kappa­leet yhdis­tävät perin­teisiä joulu­lau­luja uudem­paan kuoro­musiik­kiin. Tähtien välkettä, hiljaisen talvi­mai­seman rauhaa ja uuden syntymän iloa kuvai­levat teokset mm. sävel­tä­jiltä Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt ja Rauta­vaara. Lämpi­mästi terve­tuloa! Lisä­tie­toja täällä. The Distant Light // […]

Categories
Konsertit

Yhdessä olemme ‑konsertin liput varattavissa!

Janne Masa­linin ja Lempi­kuoron ainut­laa­tuinen yhteis­kon­sertti “Yhdessä olemme” kajahtaaPaava­lin­kir­kossa tors­taina 7.10.2021 klo 19.00. Konser­tissa kuul­laan Julia Laineman uniik­kejakuoro­so­vi­tuksia Masa­linin kappa­lei­siin tämän 40-vuotispäivän kunniaksi. Kuoro­yh­teistyö on Masa­linin pitkä­ai­kainen haave ja ensi­si­jainen synt­tä­ri­lah­ja­toive 40-vuotis­päi­väksi. Konsertti on myös Lempi­kuo­rolle ja johta­jal­leen ennak­ko­luu­lot­toman riemukas jaomalei­mainen projekti. VARMISTA PAIKKASI KONSERTISSA VARAAMALLA LIPPUSI ETUKÄTEEN. LIPPUJAON JÄLJELLÄ HYVIN RAJALLINEN MÄÄRÄ! VARAA LIPPUSI […]

Categories
Koelaulut

Syksyn koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia tenori- ja bassos­tem­moihin! Lempi­kuoron syksyn koelaulut järjes­te­tään tors­taina 2.9.2021 klo 17–19 Ruskea­suolla seura­kun­ta­keskus Rastissa, osoit­teessa Tenho­lantie 6. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi Ilmot­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli ke 1.9.2021. Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelaulun kulku:∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale […]

Categories
Koelaulut

Kevään koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia tenori- ja bassos­tem­moihin! Lempi­kuoron kevään koelaulut järjes­te­tään keski­viik­kona 3.2.2021 klo 17–19 Länsi-Pasilassa, osoit­teessa Paulan­katu 2. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi Ilmot­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli ti 2.2.2021. Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelaulun kulku:∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säestystä∙ […]

Categories
Yleistä

Joulutervehdys

Levol­lisen lempeää ja ja lämpöistä joulua Lempi­kuo­rolta!  Ensi­kon­sert­ti­to­hi­noissa meiltä jäi joulu­kon­sertti tänä vuonna pitä­mättä, mutta sen sijaan olemme osal­lis­tu­neet muihin joulu­mieltä kohot­ta­viin tapah­tu­miin. Viime viikolla ilah­du­timme Hoiva­koti Wilhel­miinan sekä erään helsin­ki­läisen talo­yh­tiön asuk­kaita sisä­pi­ha­lau­lulla tupla­kvar­tetin voimin. Sekä kuulijat että laulajat osoit­tivat suurta kiitol­li­suutta elävän joulu­laulun ihmeestä! Sen lisäksi lempi­läi­sistä koottu nais­kvin­tetto vastasi design-yritys Valonan kutsuun […]