Kategoriat
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemääLempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonserttila 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?  Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä. Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? […]