Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron kantaesityskonsertti

🇫🇮
SENSAATIO
Lempi­kuoron kantae­si­tys­kon­sertti
pe 4.11.2022 klo 19 Suomen­linnan kirkossa

”Nyky­ajan ihmisen veri vaatii sensat­siota, mutta tarvit­seeko tätä henkistä kokaiinia jakaa ja nauttia päivästä toiseen?”

Syksyn kiin­nos­tavin uusi kuoro­teos käsit­telee Suomea 1930-luvulla kuohut­ta­nutta Tatta­ri­suon tapausta. Antti Suoma­laisen sävel­tämä Tatta­risuo valottaa kuuluisaa mysteeriä useista näkö­kul­mista ja kysyy, olem­meko lopulta eden­neet yhteis­kun­tana niin paljon kuin ajat­te­lemme.

Tatta­risuo ja konser­tissa niin ikään kantae­si­tet­tävä Jouko Kelo­mäen teos Tuomittu Maa pohtivat median vastuuta. Sensaatio-konser­tissa kuul­laan ensi kertaa myös pasi­fis­tiset teokset Säde Bart­lin­gilta ja Lassi Vihkolta. Bart­lingin Laulu tinki­mät­tö­myy­destä ‑laulusarja pohjautuu löyhästi Kai Sadin­maan osin omae­lä­mä­ker­ral­li­seen, osin aseis­ta­kiel­täy­tyjä Arndt Peku­risen kohtaloa tutki­vaan kirjaan Tinki­mätön kuole­maan saakka. Laulusar­jasta esite­tään konser­tissa kolme osaa. Lassi Vihkon Eino Leinon runoon sävel­tämä Pääkallot syntyi reak­tiona Ukrainan sotaan. Sensaatio-konsertin avaa Leo Niemen kuoroin­stru­men­tilla leikit­te­levä ääni­mai­sema BLOSIS.

Synkis­täkin aiheista kirjoi­tetut kantae­si­tykset soivat Lempi­kuoron tulkin­toina kauniisti ja lohdul­li­sesti ja luovat toivoa raskaina aikoina.

Lempi­kuoroa johtaa Julia Lainema.

Liput: 20 € / 10 € ja käsioh­jelma 5 € ovelta kätei­sellä tai kortilla

Esteet­tö­myys: Kirkon edessä oleville portaille on pyörä­tuo­li­liuska, mutta se on jyrkkä. Sekä kirk­ko­sa­liin että kryp­taan kulje­taan tällaista liuskaa pitkin. Esteetön inva-wc löytyy kryp­tasta. Mahdol­li­sesti apua liik­ku­mi­seen tarvit­se­vien kannattaa olla yhtey­dessä etukä­teen Suomen­linnan kirkon suntioon, p. 09 2340 6126.

Face­book-tapah­tuma: https://www.facebook.com/events/509492967667611/

Julis­teen kuva: Markus Säynevirta

🇬🇧
SENSAATIO – a world premiere concert by Lempi­kuoro
Fri November 4, 2022 at 19
Suomen­linna Church

The most fasci­na­ting new choir piece of the autumn delves in the inci­dent of the Tatta­risuo swamp that incited shock and confusion in Finland in the 1930’s. Composed by Antti Suoma­lainen, Tatta­risuo sheds light on this noto­rious mystery and asks the ques­tion, whether we have truly advanced as a society as much as we think.

Tatta­risuo as well as another premiere piece heard in the concert, Jouko Kelo­mä­ki’s Tuomittu Maa study the respon­si­bi­lity of the media. Also premiered in the concert are paci­fistic pieces by Säde Bart­ling and Lassi Vihko. Bart­ling’s Laulu tinki­mät­tö­myy­destä is a suite of songs based loosely on Kai Sadin­maa’s Tinki­mätön kuole­maan saakka – a book inspired by the author’s own life and that of Arndt Peku­rinen, a conscien­tious objector and an influen­tial paci­fist. Three parts of the upco­ming suite will be premiered at the concert. Lassi Vihko’s Pääkallot, based on the poem by Eino Leino was born as a reac­tion to the war in Ukraine. The concert is opened by Leo Niemi’s choral soundscape Tuuli.

Although these premiere pieces deal largely in dark matters, they also ring out with a tone of beauty and comfort, giving hope in these dark times.

The choir is conducted by Julia Lainema.

Tickets: 20€ / 10€ — program leaflet 5€. Tickets are sold at door and payment options include cash and and card.

Acces­si­bi­lity: There exists a wheelc­hair ramp at the church entrance, albeit a steep one. Both the church hall and the crypt are accessed via such a ramp. For help request regar­ding mobi­lity issues, please contact the Suomen­linna church verger in ahead of the concert (09 2340 6126).

Photo credit: Markus Säynevirta