Kategoriat
Koelaulut

Syksyn koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia kaik­kiin äänia­loihin!

Lempi­kuoron syksyn koelaulut järjes­te­tään keski­viik­kona 31.8.2022 klo 17 alkaen Länsi-Pasi­lassa, osoit­teessa Paulan­katu 2. Tarvit­taessa myös muu aika on järjes­tet­tä­vissä. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisä­tie­toja lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen rekry@lempikuoro.fi. Ilmoit­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli tiis­taina 30.8.

Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta.

Koelaulun kulku:
∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla
∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säes­tystä
∙ Lyhyt etukä­teen lähe­tet­tävä laulu­teh­tävä
∙ Haas­tat­telu

Kuoro harjoit­telee tavan­omai­sesti Helsingin Ruskea­suolla torstai-iltaisin.

Lämpi­mästi terve­tuloa koelauluihin!