Kategoriat
Konsertit

Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen Talvipäivien iltakonsertti

Perjan­taina 2.2.2024 klo 18.00Paava­lin­kirkko, Some­rontie 24, Helsin­ki­Vapaa pääsy // käsioh­jelma 20/10 €FB-tapah­­tuma Terve­tuloa naut­ti­maan kolmen helsin­ki­läisen huip­pu­kuoron konser­tista helmi­kui­sena talvi-iltana! Suomen Kuoron­joh­ta­jayh­distys järjestää talvi­päi­viensä yhtey­dessä perin­teisen ilta­kon­sertin perjan­taina 2.2.2024 klo 18.00 Paava­lin­kir­kossa, missä Lempi­kuoro, SEIM Ensemble ja Grex Musicus esit­tävät moni­puo­lisen kattauksen musiikkia aina renes­sans­sista nyky­päi­vään. Lempi­kuoro, johtaa Julia Laine­ma­SEIM Ensemble, johtaa Riku Miet­tunenGrex Musicus, […]