Kategoriat
Konsertit

Kolmistaan ‑yhteiskonsertti

KOLMIS­TAAN // Lempi­kuoron, Mustan lampaan ja Sibe­lius-lukion kama­ri­kuoron yhteis­kon­sertti
To 1.6.2023 klo 19.00
Sibe­lius-lukion juhla­sali (Liisan­katu 13, Helsinki)

Konsertti Face­boo­kissa

Osta konsertin liput ennak­koon

Mitä saadaan, kun yhdis­te­tään kolme korkea­ta­soista helsin­ki­läistä kuoroa yhteen kesä­kui­seen iltaan? Kolmis­taan on kolmen huip­pu­kuoron Lempi­kuoron, Sibe­lius-lukion kama­ri­kuoron ja Mustan lampaan yhteis­kon­sertti. Konsertti tarjoaa moni­puo­lisen kattauksen modernin kuoros­kenen terä­vim­mästä kärjestä. Konser­tissa yhdis­tyvät lempeä läsnäolo, huip­puunsa viri­tetyt harmo­niat sekä yhteen­kuu­lu­vuuden tunne.

Konser­tissa kuul­laan väläh­dyksiä kunkin kuoron tämän­het­ki­sestä ohjel­mis­tosta, johon kuuluu niin klas­sisen kuoro­musiikin helmiä kuin groo­vaavaa rytmi­musiikkia. Konsertin arvioitu kesto on noin 60 minuuttia.

Lempi­kuoro on koke­neiden laula­jien syksyllä 2019 perus­tama helsin­ki­läinen seka­kuoro, jossa korkea­ta­soinen laulu kohtaa musiikin teke­misen riemun ja uusien esitys­ta­pojen uteliaan tutki­misen.

✨ Vuonna 2016 perus­tettu Musta lammas on kahdes­ta­kym­me­nes­tä­nel­jästä ammat­ti­muusi­kosta koos­tuva ilmai­su­voi­mainen kuoro, joka groovaa ja soi tiukasti yhteen bändin tavoin.

✨ Laulua, naurua ja suuri rakkaus musiikin teke­mi­seen – näistä elemen­teistä koostuu Sibe­lius-lukion kama­ri­kuoro.

🎫 Liput: 15€/10€/5€ ennak­koon osoit­teesta https://holvi.com/shop/mustalammas/ sekä konsert­ti­päi­vänä ovelta kortilla tai kätei­sellä. Lipun hintaan kuuluu digi­taa­linen käsioh­jelma, painetut käsioh­jelmat myydään erik­seen 5€ hintaan. Syli­lapset ilmai­seksi.

ℹ️ Esteet­tö­myys: Sibe­lius-lukion juhla­sa­liin on esteetön pääsy hissillä koulun sisä­pihan sisään­käynnin kautta Kulma­ka­dulta. 

💛 Lempeämmän tilan peri­aat­teet: Konser­tissa on paikalla hyvin­voin­ti­vas­taavat, jotka tunnistat huomio­lii­veistä. Heidän puoleensa voi kääntyä, mikäli kohtaat häirintää tai tarvitset liik­ku­misen tai muun asian kanssa avus­ta­mista ennen konserttia tai konsertin jälkeen. Konser­tissa ei sallita eriar­vois­tavaa tai syrjivää kohtelua, kiusaa­mista tai häirintää. Kunnioi­tathan toisen itse­mää­rää­mi­soi­keutta ja rajoja. Yritä tunnistaa teke­mäsi olet­ta­mukset ja huomioi ihmisten moni­nai­suus. Älä häiritse ketään sanal­li­sesti, kosket­ta­malla tai tuijot­ta­malla. Kohtele toisia ihmisiä asial­li­sesti ja kunnioit­ta­vasti.

Kuva: Xiaoyu Chen