Kategoriat
Koelaulut

Kevään koelaulut tenoreille ja bassoille

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia tenori- ja bassos­tem­moihin! ✨

Koelaulut järjes­te­tään tors­taina 12.1.2023 klo 17–18 Ruskea­suolla seura­kun­ta­keskus Rastissa, osoit­teessa Tenho­lantie 6. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi. Laita viestiä, jos haluaisit tulla koelau­luihin, mutta koelau­lu­päivä ei sovi sinulle.

Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelau­luun vara­taan aikaa n. 15 min ja se sisältää seuraavat osiot:

∙ Haas­tat­telu
∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla
∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säes­tystä
∙ Kolme päivää etukä­teen lähe­tet­tävä lyhyt kvar­tet­ti­lau­lu­teh­tävä. Kappa­leesta on tarkoitus harjoi­tella ensim­mäinen säkeistö omaa stemmaa.

Lempi­mästi terve­tuloa koelauluihin! 💛