Kategoriat
Koelaulut

Kevään koelaulut

Etsimme uusia lempikuorolaisia tenori- ja 2. bassostemmoihin!

HUOM: päivä­määrä muut­tunut!

Lempi­kuoron kevään koelaulut järjes­te­tään tors­taina 10.2.2022 klo 17–18 Ruskea­suolla seura­kun­ta­keskus Rastissa, osoit­teessa Tenho­lantie 6. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi. Ilmot­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli ke 9.2.2022.

Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta.

Koelaulun kulku:
∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla
∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säes­tystä
∙ Lyhyt etukä­teen lähe­tet­tävä laulu­teh­tävä
∙ Prima vista
∙ Haas­tat­telu

Huomioimme vallit­sevan koro­na­ti­lan­teen vaatimat turval­li­suus­seikat sopivin turvae­täi­syyksin, kasvo­mas­kein sekä käsien desin­fioin­ti­mah­dol­li­suuksin. Tilan­teen vaatiessa voimme toteuttaa koelaulut myös etäjär­jes­te­lyin.

Kuoro harjoit­telee tavan­omai­sesti Helsingin Ruskea­suolla torstai-iltaisin.

Lämpi­mästi terve­tuloa koelauluihin!