Kategoriat
Koelaulut

Kevään koelaulut

Etsimme uusia lempikuorolaisia tenori- ja bassostemmoihin!

Lempi­kuoron kevään koelaulut järjes­te­tään keski­viik­kona 3.2.2021 klo 17–19 Länsi-Pasi­lassa, osoit­teessa Paulan­katu 2. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia: rekry@lempikuoro.fi Ilmot­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli ti 2.2.2021.

Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta.

Koelaulun kulku:
∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla
∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säes­tystä
∙ Lyhyt etukä­teen lähe­tet­tävä laulu­teh­tävä
∙ Prima vista
∙ Haas­tat­telu

Huomioimme vallit­sevan koro­na­ti­lan­teen vaatimat turval­li­suus­seikat sopivin turvae­täi­syyksin sekä käsien desin­fioin­ti­mah­dol­li­suuksin. Kuoro harjoit­telee tavan­omai­sesti torstai-iltaisin Helsingin Ruskea­suolla.

Lempi­mästi terve­tuloa koelauluihin!