Kategoriat
Konsertit

Ensikonsertti YouTubessa / Concert on YouTube

Valtavan iso kiitos kaikille Lempi­kuoron ensi­kon­sertin ensi-iltaa seuran­neille to 10.12.2020. Ilta oli huikea! Onneksi tallenne on katsot­ta­vissa Youtu­bessa vielä loppiai­seen eli 6.1.2021 saakka. Ohjel­mis­tossa mukana lempi­sä­vel­tä­jiämme mm. Komu­lainen, Messiaen, Britten, Shaw ja Wennä­koski. Käsioh­jelma on luet­ta­vissa täällä, sitä kannattaa pitää puhe­li­messa auki vaaka­ta­sossa konsertin aikana. Suosit­te­lemme konsertin kuun­te­le­mista kunnon äänen­tois­tolla ja katse­le­mista täysi­ko­koi­selta näytöltä HD-laatui­sena. Nautin­nol­lista konserttia!

A big thank you to everyone who followed the premiere of Lempi­kuo­ro’s debut concert on 10.12.2020. The evening was such a success! Fortu­na­tely, the recor­ding can still be viewed on Youtube until January 6, 2021. The programme booklet in English is avai­lable here. It is mobile opti­mised for a horizontal view. We recom­mend liste­ning to the concert with proper audio equip­ment and watc­hing it in full screen in HD quality. We hope you enjoy the concert!