Käsioh­jelma / Programme (PDF)

Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­sertti
To 16.12. klo 19 Töölön kirkossa (Tope­liuk­sen­katu 4)

Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kutsuu kuulijan mukaan salai­selle matkalle kaukaisen valon lähteelle. Konsertin kappa­leet yhdis­tävät perin­teisiä joulu­lau­luja uudem­paan kuoro­musiik­kiin. Tähtien välkettä, hiljaisen talvi­mai­seman rauhaa ja uuden syntymän iloa kuvai­levat teokset mm. sävel­tä­jiltä Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt ja Rauta­vaara.

Liput 15€ / 10€ ovelta kätei­sellä tai Mobi­le­Paylla.
Edel­ly­tämme osal­lis­tu­jilta koro­na­passia.

Lämpi­mästi tervetuloa!

The Distant Light // Lempichoir’s Christmas concert
Thursday 16.12. at 7 pm in Töölö Church (Tope­liuk­sen­katu 4)

Lempichoir’s Christmas concert invites the audience to a secret journey towards the origin of a distant light. The concert combines tradi­tional Christmas songs with contem­po­rary choral music. Works from e.g. compo­sers Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt and Rauta­vaara desc­ribe the sparkle of the stars, the peace of a quiet winter landscape and the joy of a new life.

Tickets 15€ / 10€ by cash or Mobi­lePay
COVID pass­port is required.

Welcome!

Tähti­kirkas talviyö sulkee meidät syliinsä – pakkanen ritisee ja lumi hohtaa pimey­dessä. Valo talvi­sella taivaalla on kaukainen, mutta silti yhteinen meille kaikille sitä katso­ville.

Konsertin aloit­tava Galina Grigor­jevan Alle­luia avautuu yllemme kuin tähti­taivas medi­ta­tii­visten sävyjen kasvaessa vaikut­tavan suureksi soin­niksi. Kuljemme eteemme avau­tu­neen talvi­mai­seman lävitse Ilmo Riihi­mäen ja Ruben Lilje­forsin tunnel­mal­lisin sävelin ja pysäh­dymme kaukaisen tähden välk­kee­seen. Andrea Tarrodin Stjärna ur fjärran ja Morten Laurid­senin O nata lux soivat yöllisen valon hohdetta.

Tunnelma kurkottaa yötai­vaalta lähemmäs kuulijaa pienyh­tyeen esit­tämän Francis Poulencin Quem vidistis pasto­resin myötä. Benjamin Brit­tenin A Hymn to the Virgin taas yhdistää kaukana soivan soolo­kvar­tetin osaksi lähellä laulavaa kuoroa. Josquin Des Prezin Ave Maria, Virgo serena ja Arvo Pärtin Bogoró­ditse Djévo kuvai­levat Neitsyt Mariaa ja uuden syntymän iloa lämpöä hehkuvin sävelin. Kohoamme Jean Sibe­liuksen, Eino­ju­hani Rauta­vaaran ja Martti Helan teosten johdat­te­le­mina takaisin kohti taivaalla lois­tavaa valoa. Eric Whitacren Lux Aurumque päättää konsertin lämpi­mään harmo­nia­kyl­pyyn.

Toivon, että nautit kans­samme matkasta kaukaisen valon lähteelle. Tunnel­mal­lista konsert­tie­lä­mystä!

Julia Lainema
Lempi­kuoron taiteel­linen johtaja