ūüĒĪ LEMPIKUORON HAAMUAKATEMIA ūüĒĪ


Lempi­kuoron 1. kunnia­haa­mu­jäsen:

MILKA PAJU­KALLIO
2019‚Äď2020

Lempi­kuoron perus­ta­ja­jäsen
Toinen vara­joh­taja
2. sopraano

1. altto
Halli­tuksen jäsen
Musiik­ki­lau­ta­kun­ta­lainen

Haamua­ka­te­mian perus­taja
Venus
Wienin Lempi­suur­lä­het­tiläs

ūüíõ

Katsel­kaamme ja muis­tel­kaamme yhdessä menneitä: niitä hilpeitä ja unoh­tu­mat­tomia hetkiä, jotka luovat vahvan pohjan kunnia­nar­voi­selle haamujäsenyydelle.

Vallit­se­vasta musiik­kialan kurjis­tus­ti­lan­teesta johtuen hyväs­te­ly­gaala on tänä vuonna lyhyt mutta ainut­laa­tuinen. Sitä tähdittää kenties ainut­ker­tai­sesti esiin­tyvä Lempi Virtual Choir yllä­tys­nu­me­rol­laan. Kuun­tele ja kyynelehdi!

Lempi Virtual Choir suhtautuu varo­vaisen suopeasti Haamua­ka­te­mian kanssa mahdol­li­sesti toteu­tet­ta­viin etätem­pauk­siin. Yhteis­työ­eh­do­tuk­sissa ota ystä­väl­li­sesti yhteys Lempi­kuoron hallitukseen.

Kiitos maan­pääl­li­sestä lempia­jasta, rakas Milka!

Jo kaivaten, jo paluu­tasi odot­taen
Lempi