Kategoriat
Koelaulut

Syksyn koelaulut

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia kaik­kiin äänia­loihin! Lempi­kuoron syksyn koelaulut järjes­te­tään keski­viik­kona 31.8.2022 klo 17 alkaen Länsi-Pasi­­lassa, osoit­teessa Paulan­katu 2. Tarvit­taessa myös muu aika on järjes­tet­tä­vissä. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisä­tie­toja lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen rekry@lempikuoro.fi. Ilmoit­tau­duthan koelau­luihin viimeis­tään edel­li­senä päivänä eli tiis­taina 30.8. Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelaulun kulku:∙ Äänialan testaus […]