Sopraanot

Devina Boughton
Kaisu Havu­kumpu
Aino Heis­kanen
Lotta Hyvä­rinen
Hanna Juntunen
Pilvi Kekkonen
Inka Laisi
Salla Laisi
Anu Luukela
Roosa Pohja­lainen
Anna Pulliainen
Saara Yli-Savola

Tenorit

Wilhelm Blom­berg
Ville Hanni­kainen
Pyry Kantonen
Jouko Kelo­mäki
Lauri Lehmusoja
Leo Niemi
Jukka Parkas
Ville Romanov
Eero Sipilä
Lassi Vihko

Altot

Xiaoyu Chen
Anni Jaalas
Suvi Korhonen
Ella Kähärä
Ava Lainema
Tuike Lehko
Riikka Palo­neva
Salla Pätilä
Aida Räihälä
Teresa Sadik-Ogli
Elissa Shaw

Bassot

Tommie Black-Roff
Mikko Kouhia
Max Lainema
Lauri Marja­mäki
Paavo Rink­kala
Hugh Sheehan
Antti Suoma­lainen
Timi Taipale
Otto Velt­heim