Sopraanot

Kaisu Havu­kumpu
Aino Heis­kanen
Lotta Hyvä­rinen
Inka Laisi
Salla Miet­tunen
Roosa Pohja­lainen
Anna Pulliainen
Saara Yli-Savola

Tenorit

Ville Hanni­kainen
Pyry Kantonen
Jouko Kelo­mäki
Lauri Lehmusoja
Jukka Parkas
Ville Romanov
Eero Sipilä
Lassi Vihko

Altot

Xiaoyu Chen
Anni Jaalas
Eija-Mari Karja­lainen
Ella Kähärä
Ava Lainema
Tuike Lehko
Aida Räihälä
Teresa Sadik-Ogli
Elissa Shaw

Bassot

Chris Helle
Max Lainema
Lauri Marja­mäki
Leo Niemi
Paavo Rink­kala
Antti Suoma­lainen
Aleksi Tiira
Otto Velt­heim