Categories
Yleistä

Joulutervehdys

Levol­lisen lempeää ja ja lämpöistä joulua Lempi­kuo­rolta!  Ensi­kon­sert­ti­to­hi­noissa meiltä jäi joulu­kon­sertti tänä vuonna pitä­mättä, mutta sen sijaan olemme osal­lis­tu­neet muihin joulu­mieltä kohot­ta­viin tapah­tu­miin. Viime viikolla ilah­du­timme Hoiva­koti Wilhel­miinan sekä erään helsin­ki­läisen talo­yh­tiön asuk­kaita sisä­pi­ha­lau­lulla tupla­kvar­tetin voimin. Sekä kuulijat että laulajat osoit­tivat suurta kiitol­li­suutta elävän joulu­laulun ihmeestä! Sen lisäksi lempi­läi­sistä koottu nais­kvin­tetto vastasi design-yritys Valonan kutsuun […]

Categories
Yleistä

Lempikuoro.fi on auki

Lempikuoro.fi on auki Täällä uusi Lempi­kuo­rosi, moi! Lempi­kuoro on syksyllä 2019 perus­tettu tuore helsin­ki­läinen seka­kuoro, jossa korkea­ta­soinen laulu raikaa ja riemu on ylim­mil­lään. Olemme vihdoin saaneet upeat netti­si­vumme auki sosi­aa­lisen median tiliemme rinnalle. Lämpi­mästi terve­tuloa tutus­tu­maan tarkemmin kuoroomme, kuoro­lai­siin, Julia-johtajaan, konsert­ti­tar­jon­taan ja toimin­taamme ylei­sesti! Seuraa meitä myös Face­boo­kissa, Insta­gra­missa ja Youtubessa.