Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertit

[𝐼𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤]

Lempi­kuoron perin­teiset joulu­kon­sertit:
𝗞𝗔𝗨𝗞𝗔𝗜𝗡𝗘𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗢

Johtaa Julia Lainema

Perjan­taina 1.12.2023 klo 19.00
Tikku­rilan kirkko, Asematie 12, Vantaa
Vapaa pääsy // käsioh­jelma 10 €
FB-tapah­tuma

Maanan­taina 18.12.2023 klo 19.00
Töölön kirkko, Tope­liuk­sen­katu 4, Helsinki
Vapaa pääsy // käsioh­jelma 10 €
FB-tapah­tuma

Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kietoo kuulijat musiik­kiin, joka kurkottaa kohti kaukaista valoa. Tunnel­mal­liset kappa­leet kertovat kirk­kau­desta pimeyden keskellä, välillä hiljaa rukoillen, välillä taas suurella voimalla. Kuulijat pääsevät todella uppou­tu­maan musiikin sisään, keskelle pehmeitä, kier­täviä ääni­aal­toja laulun levit­täy­tyessä konsert­ti­ti­laan. Musiikkia kuul­laan muun muassa sävel­tä­jiltä 𝗔𝗿𝘃𝗼 𝗣𝗮̈𝗿𝘁, 𝗛𝗶𝗹𝗱𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝘃𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 ja 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘅 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝗹𝘀𝘀𝗼𝗵𝗻.

Nappaa villa­sukat, šaali tai muu lämmin vaate mukaasi ja laskeudu joulu­rau­haan kynt­ti­län­va­lossa. Voit halu­tes­sasi sytyttää kynt­tilän yhdessä kuoro­laisten kanssa ja tuoda oman valosi tähän konsert­tiin.

Tikku­rilan kirk­koon on esteetön kulku.
Töölön kirk­koon on esteetön kulku hissillä.

Lempi­kuoron konser­teissa nouda­te­taan turval­li­semman tilan peri­aat­teita. Konser­tissa on paikalla hyvin­voin­ti­vas­taavat, jotka tunnistat huomio­lii­veistä. Heidän puoleensa voi kääntyä, mikäli kohtaat häirintää tai tarvitset liik­ku­misen tai muun asian kanssa avus­ta­mista ennen konserttia tai konsertin jälkeen.


Lämpi­mästi terve­tuloa konsert­tiin!

(Kuva: Jukka Parkas)


Lempi­kuo­ro’s tradi­tional Christmas concerts:
𝗞𝗔𝗨𝗞𝗔𝗜𝗡𝗘𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗢 [A Distant Light]

Conducted by Julia Lainema

Friday 1.12.2023 at 19.00
Tikku­rila Church, Asematie 12, Vantaa
Free admis­sion // programme 10 €
FB-event

Monday 18.12.2023 at 19.00
Töölö Church, Tope­liuk­sen­katu 4, Helsinki
Free admis­sion // programme 10 €
FB-event

Lempi­kuo­ro’s Christmas concert enve­lops liste­ners in music that reaches out towards a distant light. The atmosp­heric songs tell of glory in the midst of dark­ness, some­times in silent prayer, some­times with great power. Liste­ners are truly immersed in the music, amidst the soft, twis­ting sound waves as the song spreads out into the concert space. Music will be heard from compo­sers inclu­ding 𝗔𝗿𝘃𝗼 𝗣𝗮̈𝗿𝘁, 𝗛𝗶𝗹𝗱𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝘃𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 and 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘅 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝗹𝘀𝘀𝗼𝗵𝗻.

Grab your woolly socks, shawl or other warm clot­hing and settle down to Christmas peace by cand­le­light. If you wish, you can light a candle together with the choir members and bring your own light to this concert.

Tikku­rila Church is acces­sible.
Töölö Church is acces­sible by elevator.

The choir’s concerts follow the principles of safer space. Welfare officers will be present at the concert and you will recog­nise them by their vests. They can be contacted if you encounter harass­ment or need assis­tance with mobi­lity or anyt­hing else before or after the concert.


A warm welcome to the concert!

(Visuals: Jukka Parkas)