Kategoriat
Yleistä

Lempikuoro mukana Sun & Sea ‑oopperassa

Lempi­kuoro laulaa Sun & Sea ‑ooppe­ra­teok­sessa, joka järjes­te­tään osana Kiasman ARS22-näyt­telyä ja Helsingin juhla­viik­koja. Teos edusti Liet­tuaa Venet­sian 58. Bien­naa­lissa vuonna 2019, jossa se voitti Kultaisen leijonan parhaana kansal­li­sena pavil­jon­kina.

Rugilė Barzdžiu­kaitėn, Vaiva Grai­nytėn ja Lina Lape­lytėn tuot­tama Sun & Sea sijoittuu keino­te­koi­selle uima­ran­nalle, jolla aurin­gon­pal­vojat kertovat tari­noi­taan ja ajatuk­siaan laulaen.

Ooppera nostaa esiin ilmas­to­kriisin aiheut­tamaa huolta. Teok­sessa taitei­lijat kiin­nit­tävät erityistä huomiota todel­li­suuden ja runouden väli­seen suhtee­seen sekä teat­terin, musiikin ja kuva­tai­teen pääl­lek­käi­syyk­siin.

Teosta esite­tään Meri­kaa­pe­li­hal­lissa Kaape­li­teh­taalla 10.–28.8.2022.
Liput myyn­nissä Kiasman ja Helsingin juhla­viik­kojen sivuilla.

Kuva: Sun&Sea (Marina), opera-perfor­mance by Rugile Barzdziu­kaite, Vaiva Grai­nyte, Lina Lape­lyte at Bien­nale Arte 2019, Venice; Photo­graphy Andrej Vasi­lenko © Cour­tesy The Artists