Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron ja Värinän kevätkonsertti

Konsertin käsioh­jelma / Concert program

Koit­tava kirk­kaus
Lempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän yhteinen kevät­kon­sertti
ma 6.6.2022 klo 19 Balderin salissa (Alek­san­te­rin­katu 12, Helsinki)

Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tävät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­laan sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, luovat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta.

Värinää ja Lempi­kuoroa yhdistää paitsi rakkaus hienoon kuoro­musiik­kiin myös saman­lainen synty­ta­rina. Sekä vuonna 2013 perus­tetun Värinän että vuonna 2019 perus­tetun Lempi­kuoron taus­talla on Hämä­läis-Osakunnan Laula­jien entisiä jäseniä, jotka ovat halun­neet jatkaa yhdessä laula­mista opis­ke­li­ja­kuoron jälkeen.

Lempi­kuoro esittää konser­tissa Juhani Komu­laisen, Greta Dahl­strömin, Veljo Tormiksen, Caro­line Shaw’n sekä Lili Boulanger’n musiikkia. Kama­ri­kuoro Värinän ohjel­massa on Bo Holtenin, Ēriks Ešen­valdsin, Jan Sand­strömin, Leevi Made­tojan, Veljo Tormiksen ja Laura Jēkab­sonen teoksia. Yhteis­nu­me­roina kuul­laan Toivo Kuulaa ja Nils-Eric Fougs­tedtia.

Kama­ri­kuoro Värinää johtaa Noora Hirn ja Lempi­kuoroa Julia Lainema.

Liput 20/10 €, hyvän­te­ke­väi­syys­lippu Ukrainan sodan uhrien hyväksi Lääkärit ilman rajoja ‑järjestön kautta 25 €. Lippuja voi ostaa Holvi-verk­ko­kau­pasta sekä ovelta kätei­sellä, kortilla ja Mobi­le­Paylla.

Konsertin kesto on noin 1,5 tuntia. Välia­jalla Balderin salin kahvio on auki.

Dawning Shine
A Choral Spring Concert by Lempi­kuoro and Chamber Choir Värinä
Monday 6 June 2022 at 7 pm in Balderin sali, Alek­san­te­rin­katu 12, Helsinki

Lempi­kuoro and Chamber Choir Värinä join forces in a spring concert, both perfor­ming their own programmes as well as a couple of songs together. The musical themes of the concert, such as longing for spring and poli­tical awake­ning, create hope for a brighter tomorrow.

Värinä and Lempi­kuoro do not only share a passion for beau­tiful choral music but also a similar background story. Both choirs were founded – Värinä in 2013, Lempi­kuoro in 2019 – by former members of a student choir, Hämä­läis-Osakunnan Laulajat, who wished to keep singing together also after their studies.

Lempi­kuoro will perform music by Juhani Komu­lainen, Greta Dahl­ström, Veljo Tormis, Caro­line Shaw and Lili Boulanger. Värinä has chosen songs by Bo Holten, Ēriks Ešen­valds, Jan Sand­ström, Leevi Made­toja, Veljo Tormis and Laura Jēkab­sone. The choirs will together sing pieces by Toivo Kuula and Nils-Eric Fougs­tedt.

Chamber Choir Värinä is conducted by Noora Hirn and Lempi­kuoro by Julia Lainema.

Tickets 20/10 € can be bought in advance from Holvi webshop as well as from the door with cash, card or Mobi­lePay. A charity ticket 25 € can be purc­hased for the benefit of the victims of the war in Ukraine and in support of the work of Doctors Without Borders.

The dura­tion of the concert is ca. 90 min. During the pause the cafe­teria of Balderin sali will be open for refreshments.